Workshop

Har din virksomhed potentiale til mere og dermed øget omsætning? Vi finder et tema, og så optimerer vi sammen på vores workshop din forretningsmodel, indsatsområder og dermed omsætningspotentiale. Vi tager en tur rundt om din virksomheds og får skabt konkret værdi.

 

Pris 25.000 – 35.000 kr. ekskl. moms

& værdien til dig

Har din virksomhed potentiale til mere og dermed øget omsætning?
Kom med en tur rundt om din virksomheds muligheder og potentiale og få synliggjort indsatsområder til øget omsætning.

 

Her er noget af den værdi det kunne tilføre:

  • Mulighed for øget omsætning.
  • Bedre forståelse for jeres forretning og vækstmuligheder.
  • Nyt syn på jeres virksomhed og skærpet forretningsmodel.
  • Bedre forståelse af jeres “slutkunder” og de budskaber i ønsker at levere til dem. De konkrete kommercielle værditilbud, så der kan kommunikeres skarpt ud mod slutkunden og partnere med klare benefits. Hvad får man præcist ud af at arbejde sammen med jer!
  • Optimeret salgsproces. 
  • Find den optimale salgskanalstrategi og få dermed øget salgseffektivitet.
  • Få skabt en bedre forståelse for hvordan kommunikationsstrategien skal eksekveres, og hvad er den ”gode” historie i skal fortælle jeres kunder og samarbejdspartnere.
  • Få et indblik i hvad det kræver af jeres organisation og interne ressourcer at levere optimalt til jeres kunder.

 

Vi oplever, at den dynamik som skabes på en workshop, hvor alle relevante medarbejdere deltager, frembringer resultater. Vi faciliterer workshoppen og sikrer, at vi får det ønskede output. Vi tilpasser workshoppen efter dit behov. Nedenfor er nogle af de workshops vi har særdeles gode erfaringer med:

 

Når effektiv forretningsudvikling bliver en del af hverdagen:
Få implementeret en forretningsmodel som skaber overblik over din forretning, og vækst. En forretningsmodel som kan være med til at forretningsudvikling ikke bliver nedprioriteret eller forsvinder i hverdagens opgaver. Forretningsudvikling skal ikke kun foregå i bestyrelseslokalet, på strategimøder eller i leder gruppen.

 

Skab værdi for dine kundesegmenter – opnå markant øget vækst:
En workshop der tager udgangspunkt i dine kundesegmenter, hvor vi arbejder med at udvikle det samlede værditilbud til kundesegmenterne.
Med udgangspunkt punkt i ”hvad er kunderne egentlig villige til at betale for”.

 

Øget vækst på eksportmarkederne:
Fokus på markedsvalg, kundesegmenter, værditilbud, salgskanalstrategi og kulturforståelse

 

International vækst igennem kulturforståelse og organisationsudvikling
Der er et enormt potentiale i intern og ekstern kulturforståelse. Bliv introduceret til gevinsterne ved at indarbejde kulturforståelse og organisationsudvikling som konkurrenceparametre.

 

Ofte er en workshop et perfekt trinbræt til af få afklaring omkring et større projekt eller udviklingsforløb. Eller få sat skub i en forretningsudviklingsproces.

 

Pris: 25.000 – 35.000 kr. ekskl. moms, og ekskl. lokaleleje, forplejning og andre direkte omkostninger forbundet med gennemførelsen af workshoppen.

& processen er typisk

Trin 1: Kort analyse + forberedelse

Analyse af jeres nuværende situation, forretningsmodel, kundesammensætning, gennemgang af kommunikationsmateriale og salgsstrategi. Dette skal bruges som forberedelse og planlægning af workshoppen.

Trin 2: Gennemførelse af workshoppen

1-2 dage for alle relevante medarbejdere. Vi finder sammen en inspirerende lokation som passer til formålet.

Der tages udgangspunkt i skarpe forretningsmodeller og brugbare værktøjer. Det er vigtigt, at det passer godt til jer, og er dynamisk og fleksibel fremadrettet. Så der kan implementeres nemt og skarpt efterfølgende.

Det er jo en workshop, så alle vil blive involveret i dagene.

Trin 3: Opfølgning

I får konklusion med anbefalinger og indsatsområder til videre implementering.

& ja, investering betaler sig

Se hvordan vi har hjulpet andre

Som udgangspunkt ønsker vi kun at arbejde med opgaver, hvor vi kan tilføre værdi. Vi vil nemlig have det sjovt undervejs. Vi er af den overbevisning, at vi først og fremmest arbejder med mennesker og forandringer. Det mindset gør, at kan få skabt den tillid, som er fundamental for god forretningsudvikling, og dermed skabe resultater for dig.

55%

Afsluttede opgaver

8%

Igangværende opgaver

Måske kunne du også have interesse
i nogle af vores andre produkter…