Din forretning
på en dag

Vi tager en hel dag sammen, hvor vi gennemgår din virksomhed og drøfter vækstmuligheder og vækstscenarier. Du får tilført nye øjne og nye input.

 

Pris 7.000 kr. ekskl. moms

& værdien til dig

  • Optimering af din virksomheds forretningsmodel og dermed omsætningspotentiale
  • Et mere klart overblik over vækstmuligheder og vækstscenarier
  • Klarhed og nye input

 

Vi ved selv hvor vigtig sparring er for at kunne træffe de rigtige beslutninger, eller få vurderet vores fremgangsmåde af nye øjne.

Din forretning på én dag er hvor vi bruger en hel dag på at snakke om din virksomheds forretningsmodel og vækstmuligheder. Er du virksomhedsejer, kan der ligeledes være personlige mål og ønsker. Vi fortsætter indtil dagen er omme, og du har fået klarhed over din virksomheds vigtigste muligheder og udfordringer.

Vi har en grundmodel, som vi tager udgangspunkt i, for at vi kommer omkring de væsentligste ting. Men samtidig giver det os mulighed for, at vi fordyber os i præcis det, som er mest væsentlig for netop dig og din virksomhed. Det kunne være:

 

  • Et grundlæggende ønske om sparring i forhold til den eksisterende forretning og forretningsmodel
  • Input til nye vækstmuligheder
  • Øget vækst på eksportmarkederne
  • Igangsætning af nye forretningsområder
  • Større risikospredning
  • + meget mere

 

Det vigtigste er at du og din virksomhed får optimal gevinst.

& forløbet indeholder følgende trin:

Trin 0: Indledende snak – ønsker og målsætninger

Vi har inden dagen en indledende snak om din virksomheds primære ønsker og målsætninger. Herunder muligheden for at drøfte personlige målsætninger såfremt du er virksomhedsejer.

Trin 1: Virksomhedspræsentation

Du præsenterer virksomheden

Trin 2: Markeder og kundesegmenter

Vi gennemgår din virksomheds markeder og kundesegmenter. Hvilke markeder bevæger i jer på, både i forhold til sektorer, brancher og   geografisk / internationalt. Hvem er jeres kundesegmenter på de markeder i arbejder med.

Trin 3: Produkter, ydelser og værditilbud

Vi ser på din virksomheds produkter og ydelser samt det samlede værditilbud til dine kundesegmenter. Hvad består den totale leverance af   både i forhold til fysiske produkter samt mere bløde værdier.

Trin 4: Relationer til kundesegmenterne og salgskanaler

Hvordan når i frem til jeres kunder og hvordan er jeres salgskanalstrategi bygget op. På hvilke platforme kommunikerer i med jeres kunder   og hvordan. Med hvilke virkemidler sælger i til jeres kunder og modtager betaling. Hvordan er jeres salgskanaler bygget op, og hvad er  strukturen i salgskanalerne.

Trin 5: Interne forhold i din virksomhed

Hvordan er jeres organisation bygget op. Hvordan er virksomhedens ressourcer og interne aktiviteter sammensat.

Trin 6: Barrierer og trusler

Vi gennemgår og drøfter de største barrierer og trusler mod vækst. Vi stiller sammen skarpt på de vigtigste områder.

Trin 7: Strategiske muligheder til vækst

Hvad er de strategiske muligheder. Ud fra vores dialog indtil nu drøfter vi hvilke strategiske muligheder og virkemidler vi har for at optimere   den nuværende forretningsmodel, og skabe de bedste muligheder for yderligere vækst.

Trin 8: Den optimerede forretningsmodel

Hvilke nye elementer bør tilføjes til din forretningsmodel, eller hvad bør fjernes.

Trin 9: Konklusion

Vi laver en konklusion på dagen samt indsatsområder fremadrettet

& ja, investering betaler sig

Se hvordan vi har hjulpet andre

Som udgangspunkt ønsker vi kun at arbejde med opgaver, hvor vi kan tilføre værdi. Vi vil nemlig have det sjovt undervejs. Vi er af den overbevisning, at vi først og fremmest arbejder med mennesker og forandringer. Det mindset gør, at kan få skabt den tillid, som er fundamental for god forretningsudvikling, og dermed skabe resultater for dig.

23%

Gennemsnitlig årligvækst hos vore kunder

95%

Oplever mere vækst

Måske kunne du også have interesse
i nogle af vores andre produkter…